کمیته برگزار کننده کمیته علمی موضوع سمپوزیوم تاریخ های مهم
 

مهلت ارسال خلاصه مقالات (ترکی و انگلیسی)10 دی ماه 1391

زمان اعلام چکیده های پذیرفته: 25 دی ماه 1391

10 دی ماه 1391

25 دی ماه 1391

 

مهلت ارسال متن کامل مقالات :26 فروردین ماه 1392

26 فروردین ماه 1392

زمان اعلام برنامه همایش: 15 اردیبهشت ماه 1392

15 اردیبهشت ماه 1392

آخرین مهلت ثبت نام برای پذیرایی: 20 اردیبهشت ماه 1392

20 اردیبهشت ماه 1392

زمان برگزاری همایش : 3 – 5 خرداد ماه 1392

3 – 5 خرداد ماه 1392