Düzenleme Kurulu Bilim Kurulu Sempozyum Konuları Önemli Tarihler
 

 

 

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

Bildiri özetinde çalışmanın amacı, önemi, yöntemi, sınırlılıkları açık olarak ifade edilmelidir. Bildiri özetleri, en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır. Anahtar sözcükler en fazla 5 sözcük olmalıdır. Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak gönderilmelidir.

Bildiri özeti, A4 kâğıda sol, üst, sağ ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak, 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Özette bildirinin başlığı, yazar(lar)ın, unvan(lar)ı, ad-soyad(lar)ı, bağlı bulunulan kurum, e-posta adresi ve telefon numaralarına yer verilmelidir.

 

Tam Metin Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri metni iki yana yaslı (yasla) olarak yazılmalıdır. Kullanılacak tablo, şekil vb. nesnelere bildiri içerisinde yer verilmelidir. Metin içerisinde önemli kelimeler koyu, italik, altı çizili olarak vurgulanabilir. Sayfa numarası verilmemelidir.

Sayfa Sayısı: Kesin bir kısıtlama olmamakla beraber azami 10-15 sayfayı aşmaması tercih edilir.

Sayfa Yapısı

Sayfa kenar boşlukları, A4 kağıt boyutu üzerinde aşağıdaki ölçülerde olmalıdır:

Üst: 2,5 cm Alt: 2,5 cm

Sol: 2 cm Sağ: 2 cm

Paragraf

Paragraflarda ilk satır bir sekme (1,25 cm) içeriden başlatılmalıdır. Paragraflar tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Paragraflar arasında 6 nk (önce: 3 nk, sonra: 3 nk) aralık verilmelidir.

Yazı Tipi ve Yazı Tipi Boyutu

Bildiri yazı tipi Times New Roman ve yazı tipi boyutu 10 punto olmalıdır.

 Bildiri Başlığı

Bildiri başlığı 11 punto kalın harflerle yazılmalıdır .

İlk sayfanın altına Yazarın (Yazarların) unvanı, adı, soyadı bağlı olduğu kuruluş dipnot şeklinde verilmeilidir

 

Başlıktan sonra 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde bildiri özeti verilmelidir.

 

Özetin ardından Giriş bölümü gelmektedir.

Ana konular

Konu  başlıkları altında verilmelidir.

Konuların bitiminden sonra sonuç kısmı gelmektedir.

Sonuç

(Tartışmalar da sonuç başlığı altında verilebilir)

Dipnot

Dipnotlar,sonuç kısmından sonra bildirinin sonunda verilebileceği gibi sayfa altında da verilebilir.

kaynak bağlacı da isteğe bağlı olrak kullanılabilir.

Dipnot için örnekler:

Kitaplar: Yazar ya da yazarların soyadı, adı, (yıl), kitabın adı (İtalik), basım yeri, yayıncısı, sayfa no.

Örnek: Duran, Bünyamin, (2002), Akıl ve Ahlak, İstanbul,Nesil Yayınevi, s.32.

Dergiler: Yazar ya da yazarların soyadı, adı, (yıl), "yazının adı", Dergi adı (İtalik yazı ile), cildi, sayfa numarası.

Örnek: Kuşpınar, Bilal, (2008), "Death in Nursi’s Thought",  Theodicy and Justice in Modern Islamic Thought: The Case of Nursi. Ashgate Press, U.K. 2010, s. 53-68.

Dipnotta aynı eserin ikinci kez anılması durumunda Yazar ya da yazarların soyadı, adı, (yıl), sayfa numarası.

Örnek: Duran, Bünyamin (2002), s. 45.

Kaynakça

Bildiri metninde yapılan atıflara ilişkin ayrıntılı bilgilere kaynakçada yer verilmelidir. Yazarın soyadıyla alfabetik ve aynı yazar için kronolojik sıra izlemelidir. Bildiri metninden farklı olarak, 9 punto ile yazılmalıdır.

Kaynakçaya ilişkin aşağıdaki örnekler dikkate alınmalıdır:

Ekler

Kaynakça'dan sonra gerek görülüyorsa Ek(ler)e yer verilmelidir.